Przejdź do treści

Dydaktyka

Działalność dydaktyczna Instytutu obejmuje prowadzenie zajęć dla studentów kierunku elektrotechnika, mechatronika i informatyka.

Ponadto, pracownicy Instytutu prowadzą zajęcia w języku angielskim w ramach Centrum Kształcenia Międzynarodowego PŁ i zajęcia na studiach doktoranckich.

W Instytucie organizowane są także studia podyplomowe i kursy dotyczące np. systemów baz danych oraz grafiki komputerowej.
Problematyka poruszana w trakcie zajęć dotyczy najnowszych rozwiązań komercyjnych, mających ścisłe odzwierciedlenie w praktyce biznesowej.

Studia drugiego stopnia (magisterskie) stanowią uzupełnienie oferty edukacyjnej pozwalając absolwentom na zdobycie nowoczesnej wiedzy teoretycznej, nowych umiejętności praktycznych, które wzmocnią ich pozycję zawodową, a także pozwolą na kontynuowanie edukacji na studiach stopnia trzeciego (doktoranckie) rozpoczynając ich przygodę naukową.

Stawiamy na zastosowanie nowoczesnych narzędzi informatycznych zarówno do modelowania, analizy czy obróbki wyników pomiarów. Daje to naszym absolwentom zdolność do dużej adaptacji do coraz nowocześniejszych wymagań, jakie stawia przed nimi przemysł.

Bardzo zależy nam na aktywności i kreatywności naszych studentów, dlatego pomagamy im przy organizowaniu wyjazdów na seminaria, targi, konferencje. Wspieramy ich inicjatywy związane z organizowaniem podobnych przedsięwzięć zarówno w Instytucie, Wydziale, jak i na terenie całej uczelni.