Przejdź do treści

Oferta Instytutu

Treść (rozbudowana)
Badanie termowizyjne kamerą termowizyjną Flir E75

Badanie termowizyjne pozwala na wykonanie pomiarów rozkładu temperatury w badanym obiekcie w postaci barwnej mapy uzyskanej z obrazu kamery termowizyjnej. Jest to nowoczesna i dokładna metoda pomiarowa, umożliwiające lokalizację gorących punktów, detekcję usterek objawiających się wydzielaniem nadmiarowej ilości ciepła czy wreszcie bezdotykowy i bezinwazyjny pomiar temperatury w warunkach szczególnie niebezpiecznych i w miejscach trudno dostępnych dla metod stykowych (pomiar za pomocą termometrów).

Instytut wykonuje pomiary termowizyjne w zakresie:

 • maszyn i transformatorów,
 • układów mechatronicznych i układów automatyki przemysłowej,
 • instalacji elektrycznych.

Wynik pomiarów przedstawiane są w postaci barwnych map lub filmów.

Zdjęcie z kamery wizyjnej

 

Zdjęcie z kamery wizyjnej

 

Zdjęcie z kamery wizyjnej

 

Zdjęcie z kamery wizyjnej
0
Pomiary i testy wykonywane w laboratorium EMClab PŁ

Oferta pomiarów i testów wykonywanych w laboratorium EMClab PŁ

 • Emisje Harmoniczne w prądzie zasilania,
 • Emisje Przewodzone (9 kHz - 30 MHz),
 • Emisje Promieniowane (30 MHz - 1 GHz),
 • Badanie zmian napięcia, wahań napięcia i migotania światła (flicker),
 • Odporność na zaburzenia radioelektryczne przewodzone,
 • Odporność na pole elektromagnetyczne GTEM,
 • Odporność na ESD (wyładowanie elektrostatyczne) ,
 • Odporność na BURST (serie elektr. stanów przejściowych) ,
 • Odporność na SURGE (udary) ,
 • Odporność na zapady, przerwy, zmiany napięcia ,
 • Odporność na pole magnetyczne,
 • Opracowanie sprawozdań i raportów z badań,
 • Badania konstruktorskie

Aparatura zgromadzona w Laboratorium EMC oraz jej możliwości badawcze

 

1. Generator BESTPlus - firmy Schaffner

Do wykonywania testów na badanie odporności EMC (immunity tests), w tym:

 • Szybkie zakłócenia impulsowe BURST
 • Zakłócenia impulsowe udarowe SURGE
 • Wyładowania elektryczności statycznej ESD
 • Dynamiczne zmiany wartości napięcia zasilania PQT

Podstawowe dane techniczne:

 • Zasilanie DUT (80 –260) Vrms, 50/60 Hz, 16 Arms (0 –65) Vdc, 10 Adc
 • BURST (0,2 – 2,2) kV / 1kW lub (0,1 – 1,1) kV / 50W , częstotliwość (1– 100) kHz, okres (0,1 – 99) s, liczba impulsów (1 – 75)
 • SURGE (0,2 – 2,2) kV / no load, (0,1 – 1,1) kA / short circuit
 • ESD powietrze (0,2 – 8,8) kV, kontakt (0,2 – 6,6) kV

BURST

Serie impulsów (BURST) o wysokim napięciu i krótkim czasie narastania symulujące zakłócenia wytwarzane przez indukcyjnie obciążone przełączniki elektromechaniczne.

Zakłócenia te mogą być sprzęgane:

 1. bezpośrednio przez sieć zasilającą, w efekcie podłączenia do tej sieci urządzenia generującego zakłócenia.
 2. na drodze sprzężenia pojemnościowego – z urządzenia zakłócającego lub linii zasilającej do urządzeń będących w pobliżu.

Generator Best Plus umożliwia przeprowadzanie testów obydwoma metodami sprzęgania (galwanicznie w przewody zasilania oraz za pomocą pojemnościowych cęgów sprzęgających).

SURGE

Testy udarowe (SURGE) symulują zakłócenia impulsami wysokoenergetycznymi, np. w efekcie wyładowań piorunowych w sieć zasilania lub przez wyłączanie dużych obciążeń. Testowe impulsy udarowe można wprowadzać do przewodów zasilania (galwanicznie) lub do innych obwodów (za pomocą sprzęgania pojemnościowego).

ESD

Testy wyładowania elektrostatycznego (ESD - Electrostatic Discharge) symulują impulsy o wysokim napięciu, które mogą się pojawić w efekcie wyładowania stykowego (osoba naładowana bezpośrednio dotyka obiekt) lub w efekcie wyładowania powietrznego (wyładowanie łukowe przez powietrze). Na wyposażeniu generatora BESTPlus znajduje się pistolet ESD z odpowiednimi palcami testującymi dla obydwu rodzajów wyładowań.

PQT

Testy jakości zasilania (PQT - Power Quality Testing) symulują wahania i zaniki napięcia w sieci zasilającej.


2. EMI Precompliance Test System - zestaw HP 84110EM firmy Hewlett-Packard

 Zestaw pomiarowy HP 84110EM służy do badania (w kategorii precompliance oraz diagnostyka) emisyjności zakłóceń przewodzonych i promieniowanych. W skład zestawu wchodzą następujące elementy:

 • Analizator widma (HP 8591EM), 9kHz - 1,8GHz
  • kompletny setup pomiarowy EMC (span oraz CISPR16 bandwidth)
  • wyświetla dwa limity (określające poziom dopuszczalnych zakłóceń)
  • korekcja dla urządzeń pośredniczących (np. antena, LISN, wzmacniacz, sonda pola, itp.)
  • pomiar amplitud peak, quasi-peak, average (kursory oraz zoom)
  • wewnętrzna lista może zawierać do 239 pomiarów
 • Tracking generator (w obudowie analizatora widma)
 • Sztuczna sieć - LISN (HP 11967D)
 • Przedwzmacniacz (HP 8447F)
 • Ogranicznik stanów dynamicznych (HP 11947)
 • Sonda pola bliskiego (HP 11940A), 30MHz - 1GHz
 • Sonda pola bliskiego (HP 11941A), 9kHz - 30MHz
 • Antena dwustożkowa (HP 11955A), 30MHz - 300MHz
 • Antena prętowa (HP 11956A), 200MHz - 1GHz
 • Statyw antenowy (HP 11968C)

3. Precyzyjny Miernik LCR - HP 4284A firmy Hewlett-Packard

Służy do pomiaru następujących parametrów:

Z , Y , q , L , C , R , G , D , Q , RS , RP , X , B

Podstawowe dane techniczne:

 • częstotliwość sygnału testowego 20Hz - 1MHz, ± 0,01% (8610 wybieralnych częstotliwości)
 • zakresy pomiarowe: 0,01nH - 100kH, 0,01fF - 10F, 0,01mW - 100MW
 • dokładność pomiaru ± 0,05%
 • Poziomy sygnałów testowych (rms): 5mV -20V, 50m A - 200mA

4. AC Power Source / Analyzer - HP 6813B firmy Hewlett-Packard

Do wykonywania testów emisyjnościowych (emission) oraz odpornościowych (immunity) w zakresie zakłóceń przewodzonych o niskiej częstotliwości, w tym:

 • Testuje emisyjność - emissions of quasi-stationery current harmonics, fluctuating current harmonics, and voltage fluctuations and flicker.
 • Testuje odporność - immunity to voltage dips, interruptions and fluctuations, and frequency variations.
 • Testuje odporność - immunity to harmonic, interharmonic, and mains signaling voltages.


Podstawowe dane techniczne:

 • 1-fazowe źródło zasilania, 1750VA, 300Vrms, 13Arms, 80Apeak, ± 425Vdc, 10Adc
 • Częstotliwość wyjściowa: 45Hz - 1kHz albo dc
 • Programowalne: napięcie, częstotliwość, faza, impedancja wyjściowa, poziom harmonicznych, symulacja sekwencji zakłóceń w zasilaniu
 • Pomiary (rozdzielczość 16-bitowa): Vrms, Irms, Ipeak, częstotliwość, faza, moc pozorna, moc bierna moc czynna, współczynnik mocy (PF), zawartość harmonicznych (THD)
 • Analiza harmoniczna napięcia i prądu (do 50-tej harmonicznej)


5. Harmonic / Power Analyzer - HA 2000 firmy AMPROBE

Mały, lekki, przenośny przyrząd do diagnostyki obwodów zasilanych z sieci niskiego napięcia. Umożliwia pomiary i analizę prądów, napięć, mocy oraz zawartości harmonicznych.

Podstawowe dane techniczne:

 • Zakres napięciowy (AC/DC) (1 - 600) Vrms (1000Vpeak)
 • Zakres prądowy (AC) (1 - 1000) Arms
 • Zakres mocowy (0 - 600) kW
 • Częstotliwość (40 - 65) Hz
 • Analiza harmoniczna w prądzie i napięciu: do 19-tej harmonicznej (na wyświetlaczu) lub do 31-ej harmonicznej (po załadowaniu danych do PC-ta) oraz wyznaczenie współczynnika THD
 • Pomiary mocowe: moc czynna, moc bierna, moc pozorna, moc odkształcenia, współczynnik mocy (PF, dPF)
 • Pamięć pozwalająca na zarejestrowanie 21 pomiarów
 • Współpraca z PC-tem (download) umożliwia wyznaczenie dodatkowych wielkości: współczynnika szczytu (Crest factor), współczynnika kształtu (Form factor) oraz współczynnika przeciążenia transformatora K (K factor)


6. Oscyloskop – TDS 680C firmy Tektronix

Umożliwia pomiar i wszechstronną analizę (w dziedzinie czasu i w dziedzinie częstotliwości) zakłóceń elektromagnetycznych w paśmie częstotliwości do 1 GHz.

Podstawowe dane techniczne:

 • Liczba kanałów 2 + 2
 • Pasmo analogowe 1 GHz
 • Częstotliwość próbkowania 5 GS/s (wszystkie kanały jednocześnie)
 • Maksymalna długość zapisu 15000 punktów (na jeden kanał)
 • Rozdzielczość pionowa 1 mV/div – 10 V/div
 • Podstawa czasu 200 ps/div – 10 s/div
 • Dokładność pomiaru czasu < 50 ps przy 5 GS/s
 • Przełączalne wejście 50 W / 1 MW , AC / DC
 • Analiza i przetwarzanie:
  • Przetwarzanie w dziedzinie czasu – interpolacja sin(x)/x lub liniowa, uśrednianie, Auto Setup,
  • Operacje – FFT, całkowanie, różniczkowanie, dodawanie, odejmowanie, mnożenie, odwracanie,
  • Porównywanie przebiegów z przebiegiem odniesienia,
  • Histogramy – umożliwiają analizę rozkładu statystycznego,
  • Funkcja ZOOM z podwójnym oknem.


7. Komora GTEM 1000 – firmy TESEQ

Komora GTEM daje możliwość wykonywania pomiarów emisji zakłóceń w bardzo szerokim paśmie częstotliwości oraz badań odporności na promieniowanie radiowe. Komora GTEM składa się z obudowy ekranowanej zapewniającej możliwość wykonywania testów w środowisku miejskim (pełnym zakłóceń radiowych), a jednocześnie ekranowanie zapobiega wydostawaniu się emisji radiowych na zewnątrz.

Podstawowe dane techniczne:

 • Częstotliwość pracy: DC do 20 GHz
 • Obszar pomiarowy wg normy: 0,6 x 0,6 x 0,3 m
 • Maksymalny obszar pomiarowy (pomiar inżynierski): 0,74 x 0,74 x 0,66 m
 • Impedancja komory 50 ohm
 • Panel EUT - filtr sygnałowy 2 x 16 A, 1 gniazdo zasilania, główny wyłącznik, wyłącznik różnicowoprądowy, włącznik oświetlenia, zabezpieczenia różnicowoprądowe
 • Panel sygnałowy - 3 x złącze typu N oraz przepust światłowodowy typu „rura” 3/4”
 • Funkcja monitorowania badanego urządzenia wewnątrz komory (światłowód)
 • Maksymalna moc wejściowa: 1000W
Komora GTEM 1000 – firmy TESEQ
Komora GTEM 1000 – firmy TESEQ
0