Przejdź do treści

O instytucie

Instytut w trakcie swojego istnienia zmieniał swoją strukturę, a w obecnej formie istnieje od 1992 roku. W czerwcu 1945 roku powstała Katedra Maszyn Elektrycznych, jako jedna z pierwszych na Politechnice Łódzkiej. Budowniczym i pierwszym kierownikiem Zakładu był prof. Bolesław Dubicki z Politechniki Warszawskiej. Historia Instytutu obejmuje trzy ważne okresy, w których zmieniała się jego struktura: 1945-1970, kiedy funkcjonował w ramach struktury wydziałowej, 1970-1984, kiedy funkcjonował jako zintegrowany instytut, oraz od 1985 roku, kiedy funkcjonuje jako samodzielny instytut.