Przejdź do treści

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach programu Opus-18

Politechnika Łódzka realizuje w latach 2020-2023

projekt badawczy nr. 2019/35/B/ST8/00764, p.t. 
 

„Analiza wpływu technologii wytwarzania wysokoobrotowych silników elektrycznych

małej mocy w celu udoskonalenia ich modeli analitycznych”

 

finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach programu Opus-18

 

Głównym celem projektu jest analiza wpływu różnych zjawisk fizycznych spowodowanych przez technologie wykorzystywane do budowy silników elektrycznych, związanych głównie z degradacją struktury blach rdzenia, w wyniku wykrawania i montażu oraz opracowanie metod uwzględniania tych zjawisk w modelach analitycznych silników elektrycznych. Przeprowadzone zostaną eksperymenty naukowe mające na celu określenie szerokości uszkodzonego materiału magnetycznego. Badania będą prowadzone dla dwóch technologii cięcia: wykrawania mechanicznego i cięcia laserem. W wyniku tych badań zostaną określone zastępcze charakterystyki magnesowalności i stratności blach uwzględniające wpływ uszkodzonej części materiału oraz zostanie opracowana metodologia wykorzystania tych charakterystyk w modelach obwodowych stosowanych do projektowania i optymalizacji silników elektrycznych małej i średniej mocy i innych urządzeń elektrycznych. 


Koszt projektu:             672 660 PLN