Przejdź do treści

Prace dyplomowe

Treść (rozbudowana)
Dokumenty wymagane przed obroną pracy dyplomowej

Dokumenty powinny zostać złożone w Instytucie (pokój 104) najpóźniej 2 tygodnie przed obroną:
1. jedna praca w miękkej oprawie + CD 

Na nośniku CD powinny znajdować się wszystkie elementy pracy dyplomowej - tekst pracy w formacie .pdf, oraz pozostałe elementy (programy, aplikacje, filmy itp.) - jeśli są zawarte w pracy.
Nazwa pliku z tekstem pracy powinna mieć postać: nr albumu_imię i nazwisko_mgr (lub inz w zależności od rodzaju pracy dyplomowej). Płytka CD powinna być podpisana tak jak nazwa pliku.

Praca musi zawierać streszczenie w języku polskim i angielskim.

3. wniosek o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego wydrukowany z panelu dyplomanta (link przesłany przez dziekanat)
4. oświadczenie RODO wydrukowane z portalu biurokarier.p.lodz.pl/Losy zawodowe absolwentów
5. legitymacja studencka
6. potwierdzenie uregulowania zobowiązań wobec Uczelni - tzw. Karta Obiegowa (jeśli nie jest widoczna w Web Dziekanacie, to można pobrać poniżej)

Dokument


Praca dyplomowa powinna być przygotowana wg następujących wymogów: Wymogi edycyjne pisania pracy dyplomowej

(do pobrania)

7. studenci studiów niestacjonarnych - podanie do Dziekana z prośbą (i uzasadnieniem) o przeprowadzenie egzaminu w dzień powszedni (druk podania Inne w WebDziekanacie)

0
Tematy prac dyplomowych dla kierunku Elektrotechnika
Tematy prac dyplomowych dla kierunku Mechatronika
Tematy prac dyplomowych dla kierunku Informatyka
Tematy prac dyplomowych dla kierunków: Transport, Energetyka