Przejdź do treści

Prace dyplomowe

Treść (rozbudowana)
Dokumenty wymagane przed obroną pracy dyplomowej

Dokumenty powinny zostać złożone w Instytucie (pokój 104) najpóźniej 2 tygodnie przed obroną:
1. dwie prace w sztywnej oprawie + CD (do każdej z nich)
2. jedna praca dwustronnie wydrukowana w miękkiej oprawie + CD

Praca musi zawierać streszczenie w języku polskim i angielskim oraz OŚWIADCZENIA (zaznaczone w aplikacji URPPD do której link wysyłany jest z Dziekanatu) podpisane i dołączone na końcu każdego egzemplarza pracy dyplomowej.
- oświadczenie o kontroli pracy dyplomowej w JSA
- oświadczenie o samodzielności,
- oświadczenie o zgodności.

Na nośniku CD powinny znajdować się wszystkie elementy pracy dyplomowej - tekst pracy w formacie .pdf, oraz pozostałe elementy (programy, aplikacje, filmy itp.) - jeśli są zawarte w pracy.
Nazwa pliku z tekstem pracy powinna mieć postać: nr albumu_imię i nazwisko_mgr (lub inz w zależności od rodzaju pracy dyplomowej). Płytka CD powinna być podpisana tak jak nazwa pliku.

3. podanie o egzamin dyplomowy (tryb zdalny w usłudze Teams) wydrukowane z panelu dyplomanta (link przesłany przez dziekanat)
4. oświadczenie RODO wydrukowane z portalu biurokarier.p.lodz.pl/Losy zawodowe absolwentów
5. legitymacja studencka
6. potwierdzenie uregulowania zobowiązań wobec Uczelni - zakładka Generator Podań w PORTALU STUDENTA na stronie internetowej Wydziału

Praca dyplomowa powinna być przygotowana wg następującego wzorca: Wzór opisu pracy dyplomowej

0
Tematy prac dyplomowych dla kierunku Elektrotechnika
Tematy prac dyplomowych dla kierunku Mechatronika
Tematy prac dyplomowych dla kierunku Informatyka
Tematy prac dyplomowych dla kierunków: Transport, Energetyka, SSIB, IBP, EiT, IB