Przejdź do treści

Projekt OUT-DOOR oficjalnie rozpoczęty!

Data dodania
Kategorie

Spotkanie inauguracyjne europejskiego projektu Erasmus+ OUT-DOOR odbyło się na Wydziale Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki w połowie stycznia 2024 roku.

Image

Spotkanie inauguracyjne europejskiego projektu  Erasmus+ OUT-DOOR odbyło się na Politechnice Łódzkiej, na Wydziale Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki 16 - 17 stycznia 2024 roku. W kick-off meeting projektu wzięli udział partnerzy z Hiszpanii (Uniwersytet w Vigo i firma szkoleniowo-edukacyjna FEMXA), Portugalii (Uniwersytet Azorów), z Litwy (Uniwersytet Technicznych w Kownie będący również w konsorcjum ECIU) oraz z południowych Włoch (Uniwersytet w Salento). Goście zostali przyjęci przez interdyscyplinarny zespół pracowników naukowo-dydaktycznych z dwóch wydziałów - Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki (dr inż. Anna Laska-Leśniewicz, dr hab. Inż. Katarzyna Znajdek) oraz Wydziału Mechanicznego (dr inż. Aleksandra Jastrzębska, dr inż. Krzysztof Jastrzębski). Projekt został oficjalnie rozpoczęty przez Prorektora Andrzeja Romanowskiego. 

Program spotkania był bardzo bogaty, począwszy od sesji poświęconych celom projektu, poszczególnym pakietom roboczym oraz planowanym wydarzeniom i działaniom, poprzez prezentację dwóch kampusów Politechniki Łódzkiej i wybranych przestrzeni do pracy twórczej, aż po krótką wycieczkę po Łodzi.  

Projekt pt. “Blended outdoor learning for fostering the employability of newly graduates” uzyskał dofinansowanie w wysokości 400.000 euro i będzie realizowany przez 3 lata w konsorcjum koordynowanym przez Politechnikę Łódzką - Instytut Mechatroniki i Systemów Informatycznych. W ramach projektu opracowany zostanie program szkoleniowy oparty na tzw. metodologiach "outdoor learning". Projekt ma na celu rozwijanie umiejętności miękkich, budowanie własnej wartości i wzmacnianie postawy studentów względem zarządzania swoją karierą zawodową. Konsorcjum zaczęło pracę nad platformą edukacyjną typu MOOC (Massive Open Online Course), która bazuje na trzech europejskich ramach kompetencji: DigComp (Europejske Ramy Kompetencji cyfrowych), LifeComp (Europejskie ramy dla kluczowych kompetencji osobistych, społecznych i umiejętności uczenia się) oraz GreenComp (Europejskie ramy kompetencji w zakresie zrównoważonego rozwoju). Już niebawem będą widoczne pierwsze efekty międzynarodowej współpracy.