Przejdź do treści

Kursy szkoleniowe

Treść (rozbudowana)
Szkolenie: Analiza danych

Cel szkolenia
Uzyskanie kompetencji niezbędnych do pracy z arkuszem kalkulacyjnym na poziomie średniozaawansowanym. Po ukończeniu szkolenia uczestnik potrafi w zakresie arkusza kalkulacyjnego (MS Excel):
Posługiwać się formułami i funkcjami przy wykonywaniu obliczeń, w tym obliczeń statystycznych, Importować, porządkować i analizować dane, z wykorzystaniem między innymi sprawdzania poprawności danych, tabel przestawnych i zaawansowanych wykresów.
Adresaci szkolenia
Szkolenie skierowane jest do: osób zainteresowanych podniesieniem swoich kompetencji zawodowych w zakresie wykorzystania MS Excel. Mile widziani studenci i absolwenci Politechniki Łódzkiej.

Liczba osób uczestniczących w kursie
liczba osób w jednej grupie: minimum: 10, maksimum: 10
Program szkolenia - główne obszary tematyczne szkolenia
Wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w zakresie posługiwania się formułami i funkcjami, w tym funkcjami z zakresu statystyki, zagnieżdżanie funkcji, wykorzystania wykresów, tabel przestawnych oraz podstawowej analizy danych. Realizacja typowych zadań dla arkuszy kalkulacyjnych.

Kurs realizowany jest w pracowni komputerowej z rzutnikiem multimedialnym i oparty jest o wersję programu Excel z pakietu Microsoft Office 2010 PL.

Planowany harmonogram zajęć:
1. Powtórzenie podstaw programu MS Excel:
• wpisywanie, modyfikowanie i usuwanie danych,
• skróty klawiaturowe,
• wypełnianie serią danych,
• zastosowanie narzędzia Wklej specjalnie,
• używanie formatowania, malarz formatów,
• formatowanie warunkowe.
2. Formuły i funkcje
• adresowanie względne i bezwzględne,
• podstawowe funkcje obliczeniowe,
• funkcje logiczne: jeżeli, lub, oraz,
• funkcje statystyczne i matematyczne,
• funkcje związane z datami, tekstowe i finansowe,
• funkcje wyszukiwania i odwoływania się,
• składanie kilku funkcji w jedną – zagnieżdżanie,
• inspekcja formuł, wykrywanie błędów w formułach,
• wykorzystanie własnych nazw komórek i zakresów,
• wskazówki i przykłady dotyczące formuł tablicowych,
3. Importowanie, analiza i wyszukiwanie danych:
• importowanie danych,
• sortowanie – zaawansowane opcje,
• narzędzie Autofiltr,
• filtr niestandardowy,
• wartości unikatowe i duplikaty, zliczanie.
4. Tworzenie i edycja wykresów.
5. Tworzenie i praca z tabelami przestawnymi:
• wprowadzenie do tabel przestawnych,
• zmiana funkcji obliczeniowych w tabeli przestawnej,
• grupowanie danych w tabeli przestawnej,
• filtrowanie danych w tabeli przestawnej,
• wykresy na podstawie tabel przestawnych.
6. Ochrona arkusza i skoroszytu:
• zabezpieczanie treści w arkuszu i skoroszycie,
• sprawdzanie poprawności wprowadzanych danych,
• tworzenie list rozwijanych i zarządzanie nimi.
7. Realizacja przykładowych projektów, np.:
• budżet domowy,
• harmonogram działań (przedstawianie danych na wykresie Gantta),
• lista obecności pracowników,
• zamówienia w firmie,
• analiza wyników pomiarów.

Wykładowcy (trenerzy)
dr inż. Krzysztof Smółka (krzysztof.smolka@p.lodz.pl)
Adiunkt w Instytucie Mechatroniki i Systemów Informatycznych na Wydziale Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki. Prowadzi wykłady i zajęcia laboratoryjne między innymi z zakresu metod i języków programowania, baz danych i sztucznej inteligencji. Ma wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć w ramach przedmiotów, kursów i studiów podyplomowych, np.:
Studia podyplomowe: Zintegrowane platformy bazodanowe Oracle, SAS, DB2 (3 edycje) Studia podyplomowe: Projektowanie Aplikacji Bazodanowych w oparciu o technologie ORACLE, IBM DB2, SQL Server, Java (3 edycje) w ramach projektu Podyplomowe studia techniczne dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw
Kurs dokształcający: Zintegrowane platformy bazodanowe Oracle, SAS, DB2 (3 edycje) Trener w projekcie „Program Rozwoju Kompetencji w Politechnice Łódzkiej w obszarze ICT” w zakresie certyfikowanego szkolenia: Programowanie dla celów naukowych i obróbki danych (2018). W zakresie wykorzystania arkuszy kalkulacyjnych między innymi realizował umowę na wykonanie bazy informacji o projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, która służyła do monitorowania projektów realizowanych, zrealizowanych oraz planowanych do realizacji przez komórki organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi (Biuro Partnerstwa i Funduszy).

Opłaty za cały kurs:
Koszt udziału w kursie dla jednego uczestnika to 475 PLN.
Wydajemy świadectwa ukończenia kursu.

Czas trwania kursu:
Dwa spotkania (każde w formie jednodniowego zjazdu - 8 godzin- wykłady i zajęcia laboratoryjno - warsztatowe).
Terminy realizacji kursu uzgadniane w funkcji liczby wpływających zgłoszeń, wstępnie planowane 2 soboty po 8 godzin.
Wymagane dokumenty/zasady naboru:
Zapisy przez Sekretariat Instytutu Mechatroniki i Systemów Informatycznych PŁ.

Dodatkowe informacje dla kandydatów
Instytut Mechatroniki i Systemów Informatycznych (I-25)
Politechnika Łódzka
ul Stefanowskiego 18/22
90-924 Łódź
tel. (0-42) 631 25 71, 631 25 81
e-mail: w2i25@adm.p.lodz.pl

0
Szkolenie: Wprowadzenie do uczenia maszynowego

Cel szkolenia
Po ukończeniu szkolenia uczestnik:
Posiada praktyczną wiedzę dotyczącą podstaw programowania w języku Python w zakresie potrzebnym do implementowania algorytmów uczenia maszynowego, Potrafi wykorzystać poznane metody i modele uczenia maszynowego do rozwiązywania praktycznych problemów.

Adresaci szkolenia
Kurs przeznaczony jest dla obecnych lub przyszłych analityków danych, którzy chcą rozpocząć pasjonującą przygodę z uczeniem maszynowym. Mile widziani studenci i absolwenci Politechniki Łódzkiej.
Liczba osób uczestniczących w kursie
liczba osób w jednej grupie: minimum: 12, maksimum: 12

Program szkolenia - główne obszary tematyczne szkolenia
Wiodące dziś firmy korzystają z narzędzi uczenia maszynowego (ang. machine learning), aby zautomatyzować procesy podejmowania decyzji. Kurs przeznaczony jest dla obecnych lub przyszłych analityków danych, którzy chcą rozpocząć pasjonującą przygodę z uczeniem maszynowym.

Zakres kursu obejmuje następujące zagadnienia: wykorzystanie języka Python do eksploracyjnej analizy danych, wizualizacja danych, wybrane algorytmy uczenia maszynowego, stosowanie klasyfikatorów uczenia maszynowego za pomocą biblioteki scikit-learn, wprowadzenie do uczenia głębokiego i biblioteka TensorFlow, ocena skuteczności modelu, przegląd metryk skuteczności.

Kurs realizowany jest w pracowni komputerowej z rzutnikiem multimedialnym i oparty jest o wykorzystanie języka Python wraz z narzędziem Jupyter Notebook.

Wykładowcy (trenerzy)
dr inż. Krzysztof Smółka (krzysztof.smolka@p.lodz.pl)
Adiunkt w Instytucie Mechatroniki i Systemów Informatycznych na Wydziale Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki. Prowadzi wykłady i zajęcia laboratoryjne między innymi z zakresu metod i języków programowania, baz danych i sztucznej inteligencji. Ma wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć w ramach przedmiotów, kursów i studiów podyplomowych, np.:
Studia podyplomowe: Zintegrowane platformy bazodanowe Oracle, SAS, DB2 (3 edycje) Studia podyplomowe: Projektowanie Aplikacji Bazodanowych w oparciu o technologie ORACLE, IBM DB2, SQL Server, Java (3 edycje) w ramach projektu Podyplomowe studia techniczne dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw
Kurs dokształcający: Zintegrowane platformy bazodanowe Oracle, SAS, DB2 (3 edycje) Trener w projekcie „Program Rozwoju Kompetencji w Politechnice Łódzkiej w obszarze ICT” w zakresie certyfikowanego szkolenia: Programowanie dla celów naukowych i obróbki danych (2018). Prowadzone przedmioty (wykłady + laboratorium): Narzędzia Sztucznej Inteligencji w Systemach Ekspertowych, Programowanie Inteligentnych Systemów Ekspertowych, Inteligentne Systemy Wnioskowania, Platforma .NET, Bazy danych i systemy ekspertowe.

Opłaty za cały kurs:
Koszt udziału w kursie dla jednego uczestnika to 790 PLN.

Wydajemy świadectwa ukończenia kursu.

Czas trwania kursu:
Dwa spotkania (każde w formie jednodniowego zjazdu - 8 godzin- wykłady i zajęcia laboratoryjno - warsztatowe).

Terminy realizacji kursu uzgadniane w funkcji liczby wpływających zgłoszeń, wstępnie planowane 2 soboty po 8 godzin.

Wymagane dokumenty/zasady naboru:
Zapisy przez Sekretariat Instytutu Mechatroniki i Systemów Informatycznych PŁ.

Dodatkowe informacje dla kandydatów
Instytut Mechatroniki i Systemów Informatycznych (I-25)
Politechnika Łódzka
ul Stefanowskiego 18/22
90-924 Łódź
tel. (0-42) 631 25 71, 631 25 81
e-mail: w2i25@adm.p.lodz.pl

0